Volba povolání v Pardubickém kraji (fáze udržitelnosti)

  • Zajištění organizace školních exkurzí
  • Propagace a informování o zaměstnavatelích Pardubického kraje
  • Mediální podpora technických oborů a vzdělávání
  • Zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností
  • Poradenská činnost zaměřená na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů

Přehled akcí

Exkurze SSOŠ TRADING CENTRE Litomyšl

13. 10. 2016
Studenti 1. a 2. ročníku Trading Centre Litomyšl navštívili 7. října společnost Saint- Gobain Adfors v Litomyšli.

Archiv »


O projektu

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje realizovala v období od 1.11.2009 do 30.6.2012 projekt „Volba povolání v Pardubickém kraji“, jehož cílem bylo výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V období od 1.7.2012 do 30.6.2017 probíhá fáze udržitelnosti projektu.