Volba povolání v Pardubickém kraji (fáze udržitelnosti)

  • Zajištění organizace školních exkurzí
  • Propagace a informování o zaměstnavatelích Pardubického kraje
  • Mediální podpora technických oborů a vzdělávání
  • Zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností
  • Poradenská činnost zaměřená na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů

Přehled akcí

Krajské kolo soutěží o nejlepší literární práci a výrobek

09. 06. 2016
V měsíci květnu se v Pardubicích konalo krajské kolo soutěží o nejlepší literární práci a nejlepší výrobek. Finalisté jsou každý rok zváni k převzetí cen na slavnostní vyhlášení. Slavnostní vyhlášení finalistů soutěží proběhlo v Pardubicích dne 9. 6. 2016 ve spolupráci se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o.p.s. v prostorách školy od 10 hod. Za vítězné práce obdrželi finalisté pěkné ceny. Výsledky krajského kola z vyhlášení jsou zveřejněny ve fotogalerii. 

Archiv »


O projektu

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje realizovala v období od 1.11.2009 do 30.6.2012 projekt „Volba povolání v Pardubickém kraji“, jehož cílem bylo výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V období od 1.7.2012 do 30.6.2017 probíhá fáze udržitelnosti projektu.