Volba povolání v Pardubickém kraji (fáze udržitelnosti)

  • Zajištění organizace školních exkurzí
  • Propagace a informování o zaměstnavatelích Pardubického kraje
  • Mediální podpora technických oborů a vzdělávání
  • Zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností
  • Poradenská činnost zaměřená na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů

Přehled akcí

Vyhlášení výsledků krajského kola soutěží

19. 06. 2017
Na zahradě Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ v pardubické Komenského ulici se uskutečnilo slavnostní vyhlášení dvou soutěží, které pořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Obě klání vypsala pro žáky základních z celého kraje díky projektu Volba povolání v Pardubickém kraji, jehož pětileté období udržitelnosti končí letos v červnu.

Aktuální informace o projektu

02. 06. 2017
Realizace a udržitelnost projektu v období od 1.11.2009 do 30.6.2017. 

Archiv »


O projektu

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje realizovala v období od 1.11.2009 do 30.6.2012 projekt „Volba povolání v Pardubickém kraji“, jehož cílem bylo výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V období od 1.7.2012 do 30.6.2017 probíhá fáze udržitelnosti projektu.